image image image

Stat martie 2018

CLUBUL SPORTIV SCOLAR MEDIAS

VENITURI SALARIALE CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153/2017

31.03.2018

Functia               Salariul functiei  Gradatiede merit/Stabilitate     Salariul de baza    CFP    Plata cu ora   Total drepturi salariale


Profesor grad I                6.553     1.564                                         8.117                                          1.260      9.377


Profesor grad I                5.419                                                       5.419                                                       5.419


Profesor grad I                5.669                                                       5.669                                           630       6.299


Profesor grad I                4.876     1.069                                         5.945                                          2.708      8.653


Profesor grad I                5.669                                                      5.669                                          3.149      8.818


Profesor grad I                4.555                                                      4.555                                                        4.555


Profesor grad I                4.560                                                      4.560                                                        4.560


Profesor grad I                                                                                                                                4.560       4.560


Profesor grad I                                                                                                                                2.027       2.027


Profesor grad I                                                                                                                                1.656       1.656


Profesor grad II               4.164                                                      4.164                                             925      5.089


Profesor grad II               4.474                                                     4.474                                                         4.474


Profesor grad II               3.918          829                                     4.747                                           1.741       6.488


Profesor grad II               3.985                                                    3.985                                                          3.985


Profesor debut.               3.067                                                                                                                       3.067


Profesor debut.               3.067                                                                                                                       3.067


Antrenor asist.                 2.274                                                                                                                      2.274


Secretar IA/instr.sp          2.867          225                                                                                      3.092        3.092


Administrator financiar I   3.520         379                                                                  228                4.127         4.127


Administrator patrim. I     3.177          322                                                                                      3.499         3.499


Se vor acorda vouchere de vacanta in valoare de 1.450 lei /persoana pana la finalul anului 2018.